ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ

Regular Courses:

 • ਬੀ. ਏ. ਭਾਗ - I, II, III
 • ਬੀ.ਕਾਮ. ਭਾਗ - I, II, III
 • ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਮੈਡੀਕਲ) ਭਾਗ - I, II, III
 • ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਭਾਗ - I, II, III
 • ਐਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ - I, II
 • ਐਮ.ਏ. ਪਂਜਾਬੀ ਭਾਗ - I, II
 • ਐਮ. ਕਾਮ.ਭਾਗ I, II

ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਸਕੀਮ (HEIS) ਅਧੀਨ ਕੋਰਸ

 • ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਭਾਗ - I, II, III
 • ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.
 • ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਈ.ਟੀ.) ਭਾਗ - I, II
 • ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਈ.ਟੀ.) ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ
 • ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ
 • ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਲਰਿੰਗ
This document was last modified on: 17-11-2022